Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Czerwiec 25, 2018, 11:38

Umowy zawierane przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa (tj. poza lokalem sprzedawcy) lub na odległość (np. przez Internet) można rozwiązać pod warunkiem przestrzegania ustalonych przez ustawodawcę zasad. Kwestie prawne w tym obszarze regulują szczegółowo przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w art. 27 i następne.  

 

 

Przed zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, a dokładnie najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość, przedsiębiorca musi wywiązać się z obowiązku poinformowania konsumenta – w sposób jasny i zrozumiały – o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji. Jest to bardzo ważne by konsument był poinformowany o tym, jakie ma prawa związane z odstąpieniem od umowy jeszcze na etapie poprzedzającym jej zawarcie.

W przypadkach umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość konsument ma prawo do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.  Przy czym konsument nie ma najmniejszego obowiązku wskazywania sprzedawcy przyczyn, które stoją u podstaw odstąpienia od umowy.  Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu ustalonego w ustawie 14-stodniowego terminu.

Dodatkowo przepisy gwarantują, iż konsument nie ma z tego tytułu ponosić żadnych kosztów. Od tej zasady są trzy wyjątki:

- jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

- konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

- jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy (dotyczy to przypadku gdy wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa).

Przewidziana w przepisach ustawy forma odstąpienia od umowy to forma pisemna. Oświadczenie można złożyć na formularzu dołączonym do ustawy o prawach konsumenta. Termin zachowany jest gdy oświadczenie zostanie wysłane przez upływem 14 dni. Przedsiębiorca może również umożliwić złożenie oświadczenia drogą elektroniczną.

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 9495
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem