Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Kwiecień 23, 2021, 07:55


Pokrzywdzony może ubiegać się o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w sprawie karnej.

Orzeczenie środka karnego w postaci obowiązku naprawienia jest uzależnione od:


1) skazania sprawcy za przestępstwo,
2) wyrządzenia przez niego szkody lub krzywdy,
3) wniosku pokrzywdzonego lub innej uprawnionej osoby. 

Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jest dopuszczalne tylko w razie wydania wyroku skazującego, w tym również wyroku skazującego, w którym sąd zdecydował się na odstąpienie od wymierzenia kary.
Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie jest uzależniony od rodzaju przestępstwa. Środek ten może być orzeczony zarówno za przestępstwo umyślne, jak i nieumyślne, byleby tylko została nim wyrządzona szkoda lub krzywda.


Ustalanie szkody następuje zgodnie z zasadami prawa cywilnego. Odszkodowanie obejmuje nie tylko straty rzeczywiste w majątku pokrzywdzonego, będące skutkiem przestępstwem, lecz także utratę spodziewanych korzyści, np. odsetek umownych z tytułu wyłudzonego kredytu bankowego. 


Z kolei zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dotyczy sytuacji, gdy doszło do naruszenia dóbr osobistych pokrzywdzonego lub do wyrządzenia mu innej krzywdy moralnej (bez spowodowania szkody majątkowej albo obok spowodowania szkody majątkowej). Stąd też zadośćuczynienie może być orzekane obok obowiązku naprawienia szkody.


Wniosek o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie może złożyć pokrzywdzony, a także prokurator, aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Sposób naprawienia szkody ujęty w treści wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, tj. żądanie przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty kwoty pieniężnej, odpowiadającej wartości wyrządzonej czynem szkody, wiąże sąd karny. Jeśli przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, wówczas sąd zobowiąże skazanego do pieniężnego obowiązku zrekompensowania szkód.


Zamiast obowiązku naprawienia szkody sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli orzeczenie obowiązku naprawienia szkody jest znacznie utrudnione, co w szczególności oznacza wystąpienie trudności dowodowych dotyczących ustalenia wielkości szkody. Wysokość nawiązki nie może przekraczać 200 000 zł.


Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 110742
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem