Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Marzec 25, 2021, 19:28

Spadek w potocznym słowa znaczeniu kojarzony jest z czymś pozytywnym a mianowicie z pozostawionym przez spadkodawcę dobrami, które składają się schedę spadkową. I wszystko było by dobrze, gdyby spadek nie obejmował innych mniej kuszących składników. Chodzi o pasywa wchodzące w skład spadku tj. wszystkie obciążające spadek długi.

Przez długie dekady polski spadkobierca, nim ustawodawca znowelizował przepisy, był zobowiązany do dokonania czynności prawnej polegającej na złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku wprost, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza czy o odrzuceniu spadku. Większego problemu nie przysparzał spadek, gdy jego aktywa przewyższały pasywa. Trudności, a czasami wręcz ogromne kłopoty przysparzał spadek, którego pasywa były wyższe niż aktywa. W tej sytuacji nie było wyjścia, gdyż spadkobierca, który nie złożył zabezpieczającego go oświadczenia np. o odrzuceniu spadku, atumatycznie po 6 miesiącach od dowiedzenia się o powołaniu do spadku, nabywał spadek z pełną odpowiedzialnością za dług. Tym samym w konsekwencji bardzo często musiał spłacać wierzycieli, którzy się do niego zgłaszali roszczenia i to kosztem własnego majątku. Taka sytuacja niejednokrotnie prowadziła do znacznego zubożenia majątku spadkobiercy lub wręcz do jego ruiny. Nie dotyczyło to osób małoletnich, które z mocy prawa zawsze nabywały spadek z dobrodziejstwem inwentarza tj. z ograniczoną odpowiedzialnością za długi.

W dniu 18 października 2015r. weszły w życie oczekiwane rozwiązania w przedmiocie uregulowania zmian w spadkobraniu. Ustawa określa, że w przypadku braku złożenia oświadczenia woli co do przyjęcia lub odrzucenia spadku w terminie 6-ciu miesięcy od otwarcia spadku przyjmuje się, że spadkobranie nastąpiło z dobrodziejstwem inwentarza bez względu na wiek spadkobierców. Ustawa wprawdzie nie zwalnia spadkobiercy od odpowiedzialności za długi, ale w oczywisty sposób ogranicza tę odpowiedzialność i to z mocy prawa. Wskazać należy, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza polega na odpowiedzialności za długi tylko do wysokości aktywów spadkowych. To znaczy, że jeżeli roszczenia wierzycieli przewyższają masę czynną spadku to odpowiedzialność spadkobiercy ogranicza się tylko do wartości pozostawionego majątku spadkowego.


Należy pamiętać, że spadkobierca powinien sporządzić wykaz inwentarza spadku na specjalnym wzorze. Wzór formularza opublikowany jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W wykazie należy w sposób staranny ujawnić wszystkie przedmioty należące do spadku a także przedmioty zapisów windykacyjnych. Należy pamiętać, żeby podać ich wartość według stanu i cen z chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). W wykazie należy wskazać także wszystkie znane spadkobiercy długi spadkowe, nadto ich szacunek według stanu z chwili otwarcia spadku.

Jeżeli spadkobierca nie chce, nie może (np. ze względu na odległość od miejsca majątku spadkodawcy) lub nie czuje się na siłach, sporządzenie powyższego wykazu można zlecić komornikowi. Sporządzony wykaz stanowi ważne narzędzie ustalające zakres odpowiedzialności spadkobiercy wobec wierzycieli spadkodawcy.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 104172
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem