Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Marzec 19, 2021, 07:38

Pewne naganne, nieetyczne zachowania potencjalnego spadkobiercy skierowane przeciwko spadkodawcy, jego swobodzie testowania bądź testamentowi, mogą prowadzić do wyłączenia od dziedziczenia takiej osoby jako spadkobiercy niegodnego.

Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:


1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Kodeks karny nie posługuje się pojęciem „przestępstwa ciężkiego”. Nie jest możliwe enumeratywne wskazanie, jakiego rodzaju przestępstwa mogą być uznane za ciężkie. O tym, czy przestępstwo będzie mogło być uznane za ciężkie, decydować muszą okoliczności konkretnej sprawy. Wpływ na kwalifikację w danej sytuacji przestępstwa jako „ciężkiego” może mieć bowiem nie tyle sam charakter przestępstwa, ale np. nasilenie złej woli spadkobiercy, okrucieństwo w jego działaniu, chęć poniżenia lub upokorzenia spadkodawcy w sposób szczególnie dla niego dotkliwy;


2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;


3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.
Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to wykluczenie go od dziedziczenia zarówno na podstawie ustawy, jak i na podstawie testamentu, oraz pozbawienie go prawa do zachowku.
Uznany za niegodnego po określonym spadkodawcy nie traci zdolności do dziedziczenia po innych osobach i może dziedziczyć po innym spadkodawcy, nawet związanym z tym pierwszym więzami rodzinnymi (np. po jego małżonku).


Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes, a więc m.in. potencjalny spadkobierca, który na skutek uwzględnienia jego powództwa dojdzie do dziedziczenia lub dziedziczył będzie w stopniu większym, niż miałoby to miejsce przy dziedziczeniu w zbiegu ze spadkobiercą niegodnym
Uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia można żądać w ciągu roku od dnia, w którym żądający dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat 3 od otwarcia spadku.


Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył - chodzi o sytuacje, w których spadkodawca miał wiedzę na temat dopuszczenia się przez spadkobiercę któregoś z ww. czynów i dokonał przebaczenia spadkobiercy takiego konkretnego czynu. W wyniku przebaczenia nie można uznać spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia z uwagi na dopuszczenie się tego czynu, niezależnie od tego, czy dokonując przebaczenia spadkodawca miał świadomość, iż pociąga ono za sobą taki skutek prawny.
Przebaczenie może nastąpić w sposób wyraźny (np. poprzez umieszczenie przez spadkodawcę w testamencie stwierdzenia dotyczącego tego, że przebacza spadkobiercy określone zachowanie) lub dorozumiany.


Przebaczenie nie musi być ujawniane osobie, której spadkobierca ma przebaczyć. Wystarczające jest ujawnienie woli przebaczenia osobom trzecim albo ujawnienie jej np. liście pozostawionym u notariusza, jeśli zamierzeniem spadkodawcy jest to, aby taka wyrażona przez niego wola została ujawniona po jego śmierci.
Przebaczenie nie może zostać odwołane.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 104196
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem