Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Marzec 10, 2021, 14:46

W polskim systemie prawnym funkcjonuje kilka form sporządzenia testamentu, czyli rozporządzenia majątkiem na wypadek swojej śmierci. Klasycznymi przykładami i jednocześnie najbardziej popularnymi formami sporządzenia testamentu jest testament własnoręczny (inaczej nazywany holograficznym) i testament sporządzony u notariusza. Jednakże ustawodawca przewidział również tzw. testamenty szczególne, a wśród nich występuje testament ustny.

Co to jest testament ustny i jak prawidłowo go sporządzić?

Testament ustny z racji, iż jest to testament szczególny może zostać sporządzony wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach, a dokładnie w dwóch przypadkach tj.:

1. jeśli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo
2. jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu (tj. w szczególności testamentu własnoręcznego lub notarialnego) jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Jeśli ziści się któraś z wymienionych powyżej przesłanek spadkodawca może oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

Stwierdzenie treści testamentu ustnego.

Aby testament ustny nabrał mocy prawnej, nie wystarczy tylko go ogłosić ustnie w obecności wymaganej ustawowo ilości świadków i w przewidzianych ustawą okolicznościach, ale jego treść musi zostać również w odpowiedni sposób potwierdzona.

Potwierdzenie treści testamentu złożonego ustnie może nastąpić w dwóch sytuacjach. Pierwsza przewidziana jest w art. 952 § 2 k.c. i dotyczy potwierdzenia pozasądowego. Potwierdzenie odbywa się w ten sposób, że jeden ze świadków testamentu ustnego albo osoba trzecia dokonuje spisania oświadczenia spadkodawcy zawierającego jego ostatnią wolę i co ważne musi to nastąpić przed upływem roku od jego złożenia. W treści oświadczenia podaje się miejsce i datę oświadczenia oraz miejsce i datę sporządzenia pisma, a pismo to muszą podpisać spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy trzej świadkowie. Taki testament w razie śmierci spadkodawcy może zostać okazany w sądzie spadku przez spadkobierców.

Jeśli nie skorzystano z możliwości potwierdzenia treści testamentu ustnego w sposób wskazany powyżej to art. 952 § 3 k.c. stanowi, że można tego potwierdzenia dokonać także w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku. Musi wówczas nastąpić potwierdzenie treści testamentu ustnego przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Podsumowując, art. 952 § 2 k.c. daje szansę na potwierdzenie testamentu ustnego w ciągu roku od daty jego ogłoszenia przez spadkobiercę. Jeśli ten termin upłynie pozostaje tylko procedura przewidziana w art. 952 § 3 k.c. i w tym przypadku termin potwierdzenia testamentu wynosi 6 miesięcy od daty otwarcia spadku. Pamiętajmy, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Na mocy ugruntowanego orzecznictwa sądowego zachowanie terminu 6 miesięcy od daty otwarcia spadku nastąpi, jeśli przed jego upłynięciem zostanie skierowane do właściwego sądu pismo informujące o fakcie sporządzenia przez zmarłego spadkodawcę testamentu w formie ustnej.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 104179
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem