Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Wtorek, Luty 23, 2021, 08:01

W myśl przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej krio), uznanie ojcostwa może nastąpić w formie zwykłej oraz w formie szczególnej, a wybór tje formy jest ograniczony miejscem składania oświadczenia. Gdy ojciec chce uznać ojcostwo w kraju to wyboru dokonuje między oświadczeniem przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym. Jednakże, gdy oświadczenie woli ojciec będzie składał za granicą to oświadczenie o uznaniu ojcostwa należy złożyć przed konsulem. Jeżeli państwo pobytu ojca wiąże z Polską umowa międzynarodowa dwustronna, która nie wyklucza składania takich oświadczeń woli ojciec może uznać ojcostwo również w formie prawnej przewidzianej w danym państwie pobytu.

 

1. Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego polega na sporządzeniu protokołu uznania, który podpisany musi zostać przez ojca uznającego i matkę potwierdzającą, że ojcem dziecka jest dany mężczyzna.

Zgodnie z art. 63 ust 1 prawa o aktach stanu cywilnego (dalej PrASC) wskazuje się, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka, i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.

2. Postepowanie przed sądem opiekuńczym w sprawie złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
Postepowanie w przedmiocie uznania ojcostwa w zasadzie ograniczone jest do odebrania i udokumentowania przedmiotowego oświadczenia o uznaniu ojcostwa. Nadto sąd przeprowadzając postępowanie dowodowe ogranicza się do ustalenia tożsamości osób oraz do wyjaśnienia kwestii, czy nie zachodzi niedopuszczalność uznania. Osnowa aktu wpisana jest do protokołu rozprawy.

3. Uznanie ojcostwa przed konsulem.

Polska zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych (DZ. U. z 1982 r. Nr. 13 poz.98) będąca jej stroną podejmuje funkcje konsularne m.in. działanie w charakterze urzędnika stanu cywilnego o ile nie sprzeciwiają się temu ustawy i inne przepisy państwa przyjmującego. W myśl art. 73 § 4 krio. uznanie ojcostwa nastąpić może także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Forma szczególna.

4. Oświadczenie w razie niebezpieczeństwa.

Zgodnie z dyrektywą art. 74 krio, w razie niebezpieczeństwa grożącego życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy.
Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz osoba, która je złożyła. Chyba, że nie może ona protokołu podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole.

Mężczyzna, od którego pochodzi dziecko może również uznać ojcostwo dziecka jeszcze nie narodzonego.
Fakt uznania ojcostwa pieczętuje swoim oświadczeniem matka dziecka, która jeżeli nie była obecna przy składaniu oświadczenia o uznaniu, najpóźniej w terminie trzech miesięcy powinna potwierdzić, że ojcem dziecka jest mężczyzna uznający.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 97826
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem