Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Luty 15, 2021, 13:47

Rozdzielność majątkowa to jeden z możliwych (obok wspólności ustawowej majątkowej i rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków) ustrojów majątkowych panujących pomiędzy małżonkami. W ustroju rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego, lecz są tylko majątki osobiste każdego z małżonków. Majątki te są samodzielnie zarządzane przez każdego z małżonków. Każdy z małżonków odpowiada zatem samodzielnie za swoje długi.

Ustrój rozdzielności majątkowej powstaje:


1) w wyniku zawarcia umowy majątkowej,
2) w wyniku ustanowienia przez sąd,
3) z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków lub orzeczenia separacji.

Umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową


Umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.
Jeżeli małżonkowie zawarli umowę majątkową wyłączającą wspólność ustawową przed zawarciem małżeństwa, w ogóle nie dochodzi do powstania majątku wspólnego. W razie zawarcia umowy w trakcie małżeństwa, ustaje dotychczasowy ustrój majątkowy, a strony obowiązuje rozdzielność majątkowa.
Umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową nie może mieć skutku wstecznego. Jeżeli na skutek jej zawarcia ustaje ustrój oparty na wspólności, to następuje to z chwilą zawarcia umowy majątkowej lub z upływem późniejszego, oznaczonego przez strony terminu.


W wyniku zawarcia umowy małżonek nie odpowiada za długi drugiego małżonka, ale jedynie wówczas gdy wierzyciel wiedział o zawarciu między małżonkami umowy małżeńskiej i to przed powstaniem stosunku prawnego pomiędzy wierzycielem a jednym z małżonków.

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej


Każdy z małżonków może żądać z ważnych powodów ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd. Przez ważne powody należy rozumieć sytuacje pociągające za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków lub całej rodziny, np. separacja faktyczna, która uniemożliwia małżonkom współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, trwonienie majątku wspólnego na skutek niegospodarności, alkoholizmu, narkomanii.
Z żądaniem ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd może wystąpić także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.


Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną.
Rozdzielność majątkowa ustanowienia w drodze orzeczenia sądu jest w pełni skuteczna wobec osób trzecich.

Rozdzielność majątkowa powstała z mocy prawa


Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu (niezależnie od tego, czy jest to ubezwłasnowolnienie częściowe, czy całkowite) lub z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości (w tym upadłości konsumenckiej) powstaje z mocy prawa rozdzielność majątkowa.
Jeżeli ubezwłasnowolnienie zostanie uchylone, a postępowanie upadłościowe umorzone, ukończone bądź uchylone między małżonkami powstaje ustawowy ustrój wspólności majątkowej.
Również orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Z chwilą zniesienia separacji z mocy prawa powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy i to niezależnie od tego, jaki ustrój majątkowy łączył małżonków przed orzeczeniem separacji. Sąd może jednak, na zgodny wniosek małżonków złożony w postępowaniu o zniesienie separacji, orzec o utrzymaniu rozdzielności majątkowej.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 97824
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem