Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Luty 12, 2021, 10:01

Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie dzisiejszego wpisu brzmi: tak, przed narodzinami dziecka istnieje możliwość zabezpieczenia alimentów na małoletniego. Nie wzbudza wątpliwości, iż po urodzeniu dziecka, w razie gdyby jeden z jego rodziców odmawiał ponoszenia kosztów związanych z jego utrzymaniem i wychowaniem, można wytoczyć powództwo o alimenty lub o ustalenie ojcostwa i alimenty. Warto jednak pamiętać, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie w art. 142 reguluje, iż ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Poddając powyżej zacytowany przepis dokładnej analizie należy w pierwszej kolejności wskazać, iż zabezpieczenie alimentów na dziecko przed jego urodzeniem dotyczy dziecka pochodzącego ze związku pozamałżeńskiego (w przypadku dziecka, które ma się urodzić w małżeństwie obowiązuje inna podstawa prawna tj. art. 27 K.r.o, czyli przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny). Podstawą powodzenia sprawy w sądzie jest uwiarygodnienie ojcostwa mężczyzny, od którego miałyby być zabezpieczone alimenty. Uwiarygodnienie ma łagodniejszy wymiar niż udowodnienie. Niewątpliwym potwierdzeniem ojcostwa byłoby złożenie przez mężczyznę oświadczenia o uznaniu dziecka w urzędzie stanu cywilnego, jest to bowiem możliwe od momentu poczęcia dziecka. W razie braku takiego oświadczenia należy wszelkimi możliwymi źródłami dowodowymi (m.in. zeznania świadków, zdjęcia, korespondencja , dokumenty itp) wykazać, iż wnioskodawczyni tj. matka dziecka była w związku lub w innej relacji z ojcem dziecka. Nadto matka dziecka powinna wykazać jakie koszty i w jakiej wysokości składają się na jej koszty utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu, a także jakie szacuje koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po jego urodzeniu. Oczywiście obowiązek mężczyzny – ojca dziecka w zakresie wyłożenia odpowiedniej sumy pieniężnej na ww. koszty powinien zostać ustalony proporcjonalnie do możliwości jego zarobkowych.

Sąd orzeknie postanowieniem w przedmiocie złożonego przez matkę dziecka wniosku po przeprowadzeniu rozprawy. W treści orzeczenia sądu oddzielnie zostaną wymienione kwoty tytułem zabezpieczenia na rzecz matki i na rzecz dziecka. Poza tym termin płatności, do której będzie zobowiązany ojciec dziecka, w przypadku kosztów utrzymania matki powinien zostać oznaczony konkretną datą, zaś termin płatności kosztów utrzymania dziecka określa się wg daty jego urodzenia, którą będzie można wykazać w drodze postępowania egzekucyjnego.


W razie uzyskania zabezpieczenia, o którym mowa powyżej w myśl art. art. 754 Kodeksu postępowania cywilnego w ciągu trzech miesięcy od daty narodzin dziecka, jego matka powinna wytoczyć powództwo o alimenty, w innym przypadku postanowienie o udzielonym zabezpieczeniu upadnie i nie będzie podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej.

Z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów na mocy art. 142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie można wystąpić po urodzeniu dziecka. Wówczas należy wytoczyć powództwo o alimenty na zasadach ogólnych, a jeśli ojcostwo dziecka nie jest ustalone właściwy jest pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 97835
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem