Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Styczeń 13, 2021, 09:04

Przepisy kodeksu pracy regulują kwestie formy wypowiedzenia umowy o pracę w art. 30 § 3, który wskazuje, iż oświadczenie każdej ze stron, a więc zarówno pracownika jak i pracodawcy, o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Przy czym w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy, a także powinno w nim znaleźć się pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do złożenia odwołania do sądu pracy.

Jak wynika z powyższego przepisu ogólne reguły dotyczące formy wypowiedzenia umowy o pracę wymagają zachowania formy pisemej. W tym miejscu można się odwołać do art.78 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do zachowania pisemnej formy wystarczy złożyć własnoręczny podpis na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Jeśli pracodawca rozwiąże umowę o pracę bez zachowania wyżej wymienionej formy pisemnej nie oznacza to, iż takie wypowiedzenie nie będzie ważne, a wręcz przeciwnie wywoła to skutek prawny w postaci rozwiązania umowy o pracę – o ile oświadczenie pracodawcy w tej sprawie dotrze do pracownika. Pracodawca może wyrazić wobec pracownika wolę zakończenia stosunku pracy przez każde zachowanie, które ujawnia jego intencje, nawet w sposób dorozumiany np. ustnie lub telefonicznie. Jednakże rozwiązanie stosunku pracy w innej niż pisemna formie daje pracownikowi przesłankę do złożenia przez niego odwołania do sądu pracy.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może zostać zastąpione przez wręczenie pracownikowi świadectwa pracy. Naruszeniem art. 30 § 3 Kodeksu pracy jest także doręczenie oświadczenia pracodawcy w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy za pomocą faksu. Z kolei nie stanowi naruszenia przepisu odnośnie formy rozwiązania stosunku pracy wysłanie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, bądź o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, w formie wiadomości mailowej za potwierdzeniem odbioru, o ile jest ono opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (jest to zgodne z art. 78 (1) Kodeksu cywilnego).

Uwaga! W związku pandemią na mocy art. 98 ustawy z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 695) nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Przepis ten dotyczy m.in. wysłanych listem poleconym przez pracodawcę oświadczeń dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę oraz o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 91334
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem