Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Listopad 19, 2020, 10:27

Na czynność przedstawienia podejrzanemu zarzutów składają się:


1. Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów,
2. Niezwłoczne ogłoszenie postanowienia podejrzanemu,
3. Przesłuchanie podejrzanego na okoliczność zarzutów zawartych w postanowieniu, o ile nie skorzysta on z prawa do odmowy składania wyjaśnień,
4. Pouczenie podejrzanego o prawie żądania podania ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia na piśmie i doręczenia go podejrzanemu oraz ustanowionemu obrońcy w terminie 14 dni.

Jeżeli podejrzany ukrywa się lub jest nieobecny w kraju samo przedstawienie zarzutów bez ogłoszenia postanowienia oraz przesłuchania podejrzanego będzie prawnie skuteczne
i wywrze skutki.


Postanowienie o przestawieniu zarzutów wydaje organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, to jest prokurator lub Policja.


Warunkiem przedstawienia podejrzanemu zarzutów jest istnienie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że czyn popełniła określona osoba i że odnosi się ono do konkretnego czynu, który da się zakwalifikować z określonego przepisu części szczególnej kodeksu karnego lub innej ustawy szczególnej, przy czym dotyczy to również form stadialnych i postaci zjawiskowych danego przestępstwa.


Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawiera wskazanie podejrzanego, dokładne określenie zarzucanego mu czynu (poprzez wskazanie miejsca, czasu, sposobu działania lub zaniechania sprawcy) oraz kwalifikacji prawnej czynu.
Ogłoszenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów wyraża się w poinformowaniu  o jego treści osoby, której ono dotyczy. Przepis art. 313 § 1 kodeksu postępowania karnego wymaga, aby do czynności tej doszło niezwłocznie po sporządzeniu postanowienia, ale nie oznacza to, że nastąpić to musi natychmiast. Niezwłoczność o jakiej mowa w art. 313 § 1 kodeksu postępowania karnego należy postrzegać przez pryzmat normalnego toku działań, pozbawionego zbędnych przerw i zahamowań, które umożliwiać będą doręczenie wezwania na kilka dni przed zaplanowanym terminem czynności. Kodeks postępowania karnego nie przewiduje możliwości odroczenia ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
Przesłuchanie podejrzanego to kolejna czynność składająca się na instytucję przedstawienia zarzutów, która następuje po ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Poprzedza ją pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego, w tym  o prawie do odmowy składania wyjaśnień oraz pouczenie o prawie żądania doręczenia uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zarzutów.


Przedstawienie zarzutów skutkuje przejściem postępowania przygotowawczego z fazy  ad rem w fazę ad personam i jest formalnym wyrazem pociągnięcia określonej osoby do odpowiedzialności karnej. Instytucję przedstawienia zarzutów regulują przepisy art. 313 § 1-4 kodeksu postępowania karnego.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 110774
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem