Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Listopad 16, 2020, 19:07

Instytucję wznowienia postępowania karnego regulują przepisy art. 540-548 kodeksu postępowania karnego.


Wznowienie postępowania, obok kasacji stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie karne.


Przedmiotem wznowienia postępowania może być wyłącznie prawomocne orzeczenie sądu, które rozstrzyga kwestię odpowiedzialności karnej.

Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli:


1) w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;


2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że:
a) skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze,
b) skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary,
c) sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne, błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu.


3) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie – wznowienie w tym wypadku nie może nastąpić na niekorzyść oskarżonego.


4) potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską
- wznowienie nie może nastąpić na niekorzyść oskarżonego.

 

Ponadto, postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:


1) skazany, do którego zastosowano instytucję tzw. „małego świadka koronnego”, nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji po uprawomocnieniu się wyroku kończącego postępowanie karne, w którym został skazany,
2) zachodzi okoliczność określona w art. 11 § 3 k.p.k. tzn. doszło do uchylenia wyroku, który stał się podstawą tzw. umorzenia absorpcyjnego albo do istotnej zmiany treści prawomocnego wyroku, z powodu którego postępowanie zostało umorzone,
3) jeżeli sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność – wznowienie następuje na wniosek oskarżonego, złożony w terminie zawitym miesiąca od dnia, w którym dowiedział się on o zapadłym wobec niego orzeczeniu.


Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu.


Wniosek o wznowienie postępowania na korzyść skazanego złożyć może w razie śmierci skazanego osoba najbliższa.
Wniosek o wznowienie postępowania, jeżeli nie pochodzi od prokuratora, powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.


W kwestii wznowienia postępowania orzeka sąd okręgowy, zaś w kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem sądu okręgowego - sąd apelacyjny. Sąd orzeka  w składzie trzech sędziów. W kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego orzeka Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 110788
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem