Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Październik 23, 2020, 19:54

Sprostowanie aktu stanu cywilnego polega na wprowadzeniu zmiany w akcie zawierającym dane niezgodne z innymi dokumentami. Sprostowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego albo sąd w zależności od przesłanek wskazanych w art. 35 ust 1 i art. 36 ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego.

Art.  35. stanowi, że:


Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Z kolei art.  36. określa procedurę sprostowania:


Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli:
1) sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, o których mowa w art. 35 ust. 2;
2) sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1.

 

W pierwszej kolejności umocowanie do sprostowania aktu stanu cywilnego posiada kierownik urzędu. Przyznanie tych kompetencji kierownikowi urzędu umożliwia uproszczoną procedurę dokonania sprostowania błędu aktu. W tym trybie sprostowaniu będzie podlegał akt zawierający dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych. W tym zakresie wypowiada się art. 35 ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego. Precyzyjnie wymienione w tym artykule przesłanki nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż kierownik urzędu może dokonać czynności materialnotechnicznej celem sprostowania aktu.

Sprostowanie aktu może zostać dokonane z urzędu na wniosek osoby, której dotyczy, przedstawiciela ustawowego osoby dziecka, przedstawiciela osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie, osoby, która wykaże interes prawny a także na wniosek prokuratora.

Czynność sprostowania aktu stanu cywilnego nie jest podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego, albowiem jako takiego w tym przedmiocie nie prowadzi się. W przypadku, gdy wniosek o sprostowanie aktu nie pochodzi od osoby, której czynność dotyczy osoba ta zostaje przez kierownika urzędu o fakcie złożenia wniosku zawiadomiona. Powiadomienia takie nie wymaga potwierdzenia doręczenia pisma osobie, której akt dotyczy.

W przypadku, gdy sprostowanie dotyczyć będzie aktu małżeństwa, a wnioskodawcą jest jeden z małżonków kierownik powiadamia we wskazanym wyżej trybie drugiego małżonka.

W sytuacji sprostowania aktu stanu cywilnego kierownik urzędu, który tej czynności dokonał zobowiązany jest wydać wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

Od czynności materialnotechnicznej jaką jest sprostowanie aktu stanu cywilnego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości odpowiadającej wydaniu odpisu przedmiotowego aktu.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 91307
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem