Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Sobota, Wrzesień 19, 2020, 11:42

Odpłatne zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku podlega podatkowi dochodowemu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany ww. ustawy, które w sposób istotny ułatwiają zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Przypomnijmy, że zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami, opodatkowane było zbycie odziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. W praktyce termin ten był liczony od końca roku, w którym nastąpiła śmierć spadkodawcy. Wyjątkiem była sytuacja, w której środki pochodzące ze zbycia, w ciągu 2 lat zostały przeznaczone przez spadkobiercę na własne cele mieszkaniowe. Wówczas spadkobierca mógł liczyć na zwolnienie z opodatkowania.
Nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany do definicji odpłatnego zbycia nieruchomości i tak odpłatne zbycie nieruchomości ma miejsce w przypadku, gdy zbycie nieruchomości, następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie danej nieruchomości, a operacja ta nie jest realizowana w ramach działalności gospodarczej. Wówczas w świetle ww. ustawy, podatnik zobligowany jest do rozpoznania dochodu z tego tytułu i złożenia zeznania podatkowego w ramach deklaracji rozliczeniowej PIT-39. Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiła również zmiana w przepisach podatkowych polegająca na wydłużeniu z dwóch do trzech lat okresu, w którym dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości musi być przez spadkobiercę wydatkowany na własne cele mieszkaniowe celem skorzystania ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.
Zatem od dnia wejścia w życie wspomnianej nowelizacji, 5-letni termin należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie danej nieruchomości przez spadkodawcę. Przykładowo osoba, która w 2019 r. odziedziczy nieruchomość kupioną przez spadkodawcę w 2005r. r., może sprzedać ją od razu, a środki ze sprzedaży przeznaczyć na dowolne cele, gdyż nie ciąży na niej obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Według poprzednio obowiązujących przepisów na taką możliwość podatnik musiałaby poczekać do 2025 r.
Omawiane zmiany dotyczą wszystkich spadkobierców, którzy sprzedają odziedziczone nieruchomości po dniu 1 stycznia 2019 r. i nie liczy się przy tym data spadkobrania.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 79261
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem