Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
środa, Sierpień 26, 2020, 13:09

W dzisiejszych czasach nierzadko zdarza się, że strony postępowania sądowego toczącego się lub mającego się toczyć przed polskim sądem zamieszkują poza granicami Polski. Wtedy często pojawia się pytanie dotyczące tego czy sąd będzie im doręczał korespondencję sądową poza granice Polski, czy też konieczne jest podjęcie przez nie jakichś dodatkowych działań zapewniających skuteczność doręczania przesyłek sądowych.

 

Generalnie wszystko zależy od tego gdzie znajduje się miejsce zamieszkania/pobytu lub siedziba strony. Przepisy polskiej procedury cywilnej (art. 1135(5) § 1 i 2 kpc) przewidują bowiem, że strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Powyższe oznacza, że jeśli strona postępowania cywilnego ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej to sąd cywilny będzie jej doręczał przesyłki na ten jej adres i nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek innych działań. Jeśli natomiast będzie tak, że strona ma miejsce zamieszkania/siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, wówczas sąd doręczy jej pierwsze pismo procesowe w sprawie wraz z zestawem odpowiednich pouczeń, ale dla doręczenia kolejnych pism strona taka będzie musiała ustanowić w kraju pełnomocnika dla doręczeń w Polsce (jeśli nie ma pełnomocnika procesowego na terenie kraju), na którego adres sąd cywilny będzie doręczał jej korespondencję. W przypadku zaniechania ustanowienia takiego pełnomocnika sąd będzie pozostawiał skierowane do strony pisma procesowe w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Skutek ten oznacza zaś, że pozostawienie przesyłki w aktach będzie tożsame z doręczeniem jej stronie czyli np. będzie biegł termin na wniesienie apelacji czy zażalenia, orzeczenie pozostawione w aktach uprawomocni się i będzie można na jego podstawie prowadzić egzekucję. Z uwagi więc na brzemienne skutki jakie dla strony może wywołać takie doręczenie (a raczej jego fikcja) przepis nakłada na sąd obowiązek pouczenia strony o konieczności ustanowienia pełnomocnika dla doręczeń w kraju przy pierwszym doręczeniu, a także o skutkach zaniechania przez stronę tej czynności oraz o tym kto może być takim pełnomocnikiem. Umocowanie pełnomocnika dla doręczeń ogranicza się wyłącznie do odbioru pism sądowych, a jego ustanowienie może nastąpić po wszczęciu postępowania.

Jeśli chodzi zaś o sam sposób doręczeń przesyłek sądowych za granicę, to sądy występują o dokonanie takich doręczeń do sądów lub innych organów państw obcych (art. 1132 kpc) lub zwracają się o doręczenie do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego (jeśli chodzi o doręczenie obywatelowi Polski) (art. 1134 kpc). Sąd może też doręczyć pisma sądowe osobie przebywającej lub mającej siedzibę za granicą pocztą - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ale zasadniczo jedynie wtedy jeżeli taki sposób dopuszcza prawo państwa, w którym ma nastąpić doręczenie (art. 1133 § 1 kpc).


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 71047
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem