Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Poniedziałek, Sierpień 17, 2020, 09:32

Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym „w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej” - zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Ustawa przewiduje, że może być on przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wyliczenie to jest jedynie przykładowe, a zasiłek może być przyznany również na zaspokojenie innych potrzeb jeśli tylko można uznać, iż jest to niezbędna potrzeba życiowa.

Zasiłek ten może być również przyznany:
- na pokrycie świadczeń opieki zdrowotnej – osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego.

Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego jest decyzją uznaniową, a jego przyznanie zależy od ogółu okoliczności sprawy i sytuacji życiowej osoby zainteresowanej. Co do zasady konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego – aktualnie dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 701 zł, a dochód osoby w rodzinie 528 zł. Spełnienie tego kryterium nie oznacza jednak, że zasiłek taki zostanie automatycznie przyznany, jest to bowiem warunek konieczny (z zastrzeżeniem poniżej wskazanych wyjątków gdy kryterium dochodowe nie jest obowiązuje), ale jego spełnienie nie gwarantuje jeszcze otrzymania zasiłku.

Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego jest uznaniowa również w zakresie jego wysokości. Przepisy nie przewidują żadnych kwot, jakie można przyznać tytułem tego zasiłku, w tym również żadnych kwot minimalnych czy maksymalnych.

Ustawa przewiduje też przypadki kiedy zasiłek celowy może być przyznany mimo przekroczenia kryterium dochodowego. Dotyczy to sytuacji osoby albo rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim bowiem wypadku zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i nie podlegać zwrotowi. Również zasiłek celowy przyznany w celu realizacji kontraktu socjalnego może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej osobie lub rodzinie może być przyznany również specjalny zasiłek celowy – nie jest on uzależniony od dochodów (brak kryterium dochodowego), a może zostać przyznany w „szczególnie uzasadnionych przypadkach” i w wysokości nieprzekraczającej kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Możliwe jest też przyznanie zwrotnego zasiłku celowego – może on zostać przyznany osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku.

Wniosek o przyznanie zasiłku celowego składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a od decyzji odmawiającej tego zasiłku przysługuje odwołanie.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 71070
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem