Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Piątek, Sierpień 7, 2020, 15:28

Oskarżyciel posiłkowy to pokrzywdzony (lub podmiot wykonujący prawa pokrzywdzonego) działający w charakterze strony w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.

W doktrynie wyróżnia się:

  • oskarżyciela posiłkowego ubocznego, który występuje obok oskarżyciela publicznego,
  • oskarżyciela posiłkowego ubocznego, który w związku z cofnięciem aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego pozostaje jedynym oskarżycielem w sprawie
    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  • oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego (samoistnego), który samodzielnie wnosi  i popiera akt oskarżenia.

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (ustawa weszła w życie w dniu 5.10.2019 r.) zmieniony został tryb postępowania w sprawie wnoszenia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia
o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia wnieść do sądu subsydiarny akt oskarżenia.

Ustawodawca wprowadził tym samym regulacje umożliwiające prokuratorowi nadrzędnemu kontrolę nad prawidłowością decyzji prokuratora niższego rzędu dotyczącej ponownej odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego.

Powyższą nowelizacją dodano ponadto art. 55 § 2a k.p.k. zgodnie z którym
o wniesieniu aktu oskarżenia zawiadamia się innych pokrzywdzonych znanych sądowi, którzy mogą przystąpić do toczącego się postępowania karnego.

Oskarżyciel posiłkowy w odróżnieniu od oskarżyciela publicznego może podejmować czynności tylko na niekorzyść oskarżonego, bowiem reprezentuje w postępowaniu swój własny interes.

Pozycja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym jest samodzielnai niezależna. Oskarżycielowi posiłkowemu przysługują wszystkie uprawnienia przysługujące stronie postępowania, takie jak:

  • prawo udziału w czynnościach postępowania karnego,
  • prawo do zgłaszanie wniosków dowodowych,
  • prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika,
  • prawo dostępu do akt sprawy, w tym do sporządzania odpisów i kopii,
  • prawo do wnoszenia środków zaskarżenia od orzeczeń sądowych.

Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 71043
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem