Blog

Na niniejszym blogu znajdziesz krótkie informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpisy na blogu nie stanowią gotowych porad prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego problemu przyjdź na konsultację prawną (dane adresowe w zakładce:  Kontakt).
Czwartek, Lipiec 30, 2020, 13:24

Instytucja dobrowolnego poddania się karze uregulowana została w art. 387 § 1-5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

Zgodnie z przytoczonym artykułem oskarżony, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Warunkiem uwzględnienia przez Sąd wniosku o dobrowolne poddanie się karze jest wystąpienie następujących przesłanek:

 1. okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,
 2. cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Zgodnie z art. 2 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego proces sądowy ma na celu doprowadzenie do tego, by:
  - sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;
  - przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko  w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz  w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;
  - zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności;
  - rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
 3. wnioskowi o dobrowolne poddanie się karze nie sprzeciwia się prokurator,
 4. wnioskowi nie sprzeciwia się pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego wniosku o dobrowolne poddanie się karze,
 5. wniosek zostanie zgłoszony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej.

 Instytucja dobrowolnego poddania się karze usprawnia, upraszcza i skraca czas postępowania karnego, pomaga ponadto obniżyć koszty postępowania sądowego.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 110760
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem