UWAGA!! 

OD 01 STYCZNIA 2019r. ZMIENIAJĄ SIĘ ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. DARMOWE PORADY BĘDĄ PRZYSŁUGIWAĆ OSOBOM, KTÓRE NIE SĄW STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. BĘDZIE TO JEDYNE KRYTERIUM WERYFIKACJI UPRAWNIENIA DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.
Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona wyłącznie na rzecz osób fizycznych: 

 •  którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub 
 • które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U, z 2014r. poz. 1206 oraz z 2015r. poz. 693 ), lub 
 • które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymacje weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), 
 • lub które nie ukończyły 26 lat, lub który ukończyły 65 lat, 
 • lub które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, lub 
 • dla kobiet w ciąży 

 Osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje poprzez: 

 • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
 • przedłożenia ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny 
 • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa 
 • przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość 
 • złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej 
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

 Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów, o których mowa powyżej porada prawa zostanie udzielona pod warunkiem złożenia przez tę osobę pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 Nieodpłatne porady prawne są udzielane przez radców prawnych/ adwokatów. Obowiązuje system kolejkowy, więc osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej nie muszą umawiać się na konsultację prawną.

Więcej informacji na stronie:
http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Fundacja TAURUS

Jednym z problemów naszego społeczeństwa jest niska świadomość prawna. Wynika to z częstych zmian przepisów oraz ze znacznego stopnia skomplikowania polskiego systemu prawnego. Normy prawne są niejasne i niejednoznaczne co znacznie utrudnia samodzielne znalezienie rozwiązania problemu prawnego. Istotną przeszkodą są również często wysokie koszty usług prawniczych, co skutkuje tym, iż porady prawne nie są dostępne dla dużej części naszego społeczeństwa. Dlatego jednym z podstawowych celów Fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy prawnej przydatnej w różnych sytuacjach życiowych, przełamanie niechęci do poszukiwania wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów prawnych oraz dążenie do zwiększenie świadomości prawnej naszego społeczeństwa. Fundacja TAURUS posiada bardzo duże doświadczenie w obszarze darmowego poradnictwa prawnego. W latach 2011 - 2015 Fundacja realizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ”Udzielanie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania”. W ramach tego projektu Fundacja prowadziła punkty konsultacji prawnych i obywatelskich w Poznaniu, Gnieźnie i w Swarzędzu, w których pomoc prawną otrzymało liczne grono potrzebujących. Od stycznia 2016r. Fundacja dołączyła do grona organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 2989
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem