Zasady skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

We wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez Fundację pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

Fundacja TAURUS

Jednym z problemów naszego społeczeństwa jest niska świadomość prawna. Wynika to z częstych zmian przepisów oraz ze znacznego stopnia skomplikowania polskiego systemu prawnego. Normy prawne są niejasne i niejednoznaczne co znacznie utrudnia samodzielne znalezienie rozwiązania problemu prawnego. Istotną przeszkodą są również często wysokie koszty usług prawniczych, co skutkuje tym, iż porady prawne nie są dostępne dla dużej części naszego społeczeństwa.

Dlatego jednym z podstawowych celów Fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy prawnej przydatnej w różnych sytuacjach życiowych, przełamanie niechęci do poszukiwania wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów prawnych oraz dążenie do zwiększenie świadomości prawnej naszego społeczeństwa.

Fundacja TAURUS posiada bardzo duże doświadczenie w obszarze darmowego poradnictwa prawnego. W latach 2011 - 2015 Fundacja realizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ”Udzielanie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania”. W ramach tego projektu Fundacja prowadziła punkty konsultacji prawnych i obywatelskich w Poznaniu, Gnieźnie i w Swarzędzu, w których pomoc prawną otrzymało liczne grono potrzebujących.

Od stycznia 2016r. Fundacja dołączyła do grona organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
(c)2017, All Rights Reserved 2017 FUNDACJA TAURUS
Liczba odwiedzin: 6089
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem